هنر مدرسه

آشنایی با هنرهای سنتی ایران
نویسنده : احمد رضا اعتمادی - ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٥ دی ،۱۳۸۸
 

تذهـیب

 

نویسنده: مرتضی پاشاپور

 

پیشینه تذهیب

ایرانیان از زمانهای بسیار دور ، به جانوران و گیاهان توجه داشته و نقش های بسیاری از آنها را در آثار خود به کار برده اند، آنچنانکه این نقوش بر مبنای تفکرات و برداشتهای آیینی شکل گرفته است و بسیاری از این نقوش به نمادی از اعتقادات آنها بدل شده است و با گذشت زمان شاهد بروز تغییر و تحول در این نقوش هستیم.

 ویژگی های نقوش در آثار تمدن های اولیه
1- کاربرد نقوش گیاهی نسبت به نقوش انسانی و حیوانی محدود تر است .
2- نقوش گیاهی در وسط متن و فضای اصلی آثار کمتر به کار رفته است و بیشترین کاربرد را در امر حواشی و نوارهای تزئینی دارد.
3- روش استفاده، به صورت تکرار و قرینه سازی است.
4-
در نقوش گیاهی تنوع دیده نمی شود.
5-
اجرای نقوش گیاهی دارای نظم خاصی است که از شکل ساده نیز برخوردار است .
6-
نقوش ساده هندسی ، اززندگی کشاورزی و دامپروری مانند : زمین ، کوه ، آب و ... تاثیر پذیرفته است.

ویژگی های عمده نقوش دوره هخامنشی
1- استفاده از نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی
2-
تقسیم بندی قاب و طراحی حاشیه و متن
3-
نقوش گیاهی رایج شامل درخت سرو، گل 12 پر و گل نیلوفر آبی است .
4- استفاده از شیوه های انتقال، قرینه سازی انعکاسی در تکثیر نقوش
5-
محدود بودن نقوش گیاهی
6-
ظرافت و دقت در اجرای اثر

هنر اشکانی

هنر اشکانی تحت تاثیر هنر یونان بوده است. از این دوره بیشترین آثار بدست آمده شامل نقاشی دیواری، حجاری و گچبری هایی از نقوش هندسی ، گیاهی و انسانی است . نقوش هندسی و گیاهی بیشتر جنبه تزئینی دارد و با شیوه ی تکرار یا قرینه انعکاسی اجرا شده است .

ویژگی های نقوش گیاهی در دوره ساسانی
1- نقوش گیاهی پر کننده فضاهای خالی و میانی انسانی و حیوانی است .
2- تنوع اندکی در نقوش گیاهی دیده می شود .
3-
 از نقوش گیاهی در حواشی طرحها استفاده می شود .
4- شیوه تکرار و قرینه سازی در نقوش گیاهی کاربرد دارد.
5- نقوش گیاهی قوس دار و دورانی، کاربرد دارد.

ویژگی های نقوش و طرح های دوره اسلامی از ابتدا تا پایان دوره سلجوقی ( قرن هشتم  هجری)

1- کاربرد وسیع طراحی خطوط کوفی متنوع و ترکیب خط کوفی با نقوش اسلیمی و طراحی خطوط متنوع کوفی بر اساس نقش مایه های اسلیمی

2- پیچیدگی طرحها و تزئین فضاهای خالی نقوش اسلیمی با نقوش هندسی

3- ابتکار در ترکیب نقوش و کاربرد متنوع آنها در زمینه های قاب ، ستاره، چلیپا ، حاشیه پهن و به کار گیری نقوش در اشکال دایره ای

4- ترکیب خط ، نقوش انسانی، حیوانی، اسلیمی و هندسی با یکدیگر در تزئین آثار و اشیای کاربردی

5- تاثیر مضامین ادبی و مفاهیم مذهبی در تزیین آثار

6- کاربرد نقوش اسلیمی با قوس های کوتاه و فشرده

*  در دوران سلجوقیان شیوه جدیدی در تزئین و تذهیب آغاز شد که تا روزگاران بعدی دوام یافت و بنیان این شیوه بر آن بود که : (( سطر های نوشته شده را با خط های دقیق و سنجیده خط کشی کنند و بخش های بیرون از خط کشی را با نقش های گیاهی ( شاخ و برگ ) پر کنند )) (زکی ، 1377 ، ص 69)

ویژگیهای طراحی نقوش در دوره ایلخانان و تیموریان
1- استفاده از نقوش گیاهی ( ختایی )، ابر چینی، نقوش حیوانی عجیب مانند اژدها و سیمرغ در طراحی نقوش
 2- تقسیم زمینه کار به حاشیه و متن و طراحی داخل متن بالچک و ترنج ( شمسه )
3-
استفاده از نقوش اسلیمی و ختایی در فضاهای میانی نقوش هندسی
4-
جدا شدن نقوش از خط و یافتن استقلال و هویت خاص خود
5-
ایجاد نظم و بر قراری اصول دقیق در طراحی اسلیمی و ختایی
6-
طراحی ساقه های اسلیمی با قوسهای بلند
7-
کاربرد نقوش اسلیمی و ختایی در کتاب آرایی

* (( تذهیب گران عصر مغول از رنگهای طلایی ، آبی ، سرخ ، سبز ، نارنجی استفاده می کردند و آبی سیر را به عنوان زمینه ای که رنگ های دیگر آن را فرا می گیرد انتخاب می کردند )) ( زکی ، 1377 ، ص 69)

 

ویژگی های نقوش سنتی در دوره صفویه
1-
بزرگی قوسهای اسلیمی و ختایی در عین ظرافت و رعایت تناسبات و کاسته شدن از فشردگی قوس ها
2-
ترکیب اسلیمی و ختایی در یکدیگر
3-
طراحی اسلیمی گلدار و تنوع اسلیمی دهان اژدری تزئینی

* (( از دلنوازترین صفحه های تذهیب شده از عصر صفوی صفحاتی است در صدر کتاب خطی  بوستان سعدی   موجود در دارالکتاب مصر که داری تاریخ 893 هجری / 1488 میلادی است و در پای آن امضای تذهیب گر (( یاری )) دیده می شود )) ( زکی ، 1377 ، ص 71)

از قرن 12 هجری  به بعد که زمان حکومت قاجار است شاهد کم رنگ شدن اصالت در نقوش سنتی هستیم و نیز ورود ترکیب ها ، نقوش و گلهایی که در ایران سابقه و پیشینه ای نداشته اند .

* در دوره معاصر طراحی سنتی در تذهیب کاشی ، فرش و سایر رشته های صنایع دستی کار برد وسیعی دارد.


واژگان و اصطلاحات تذهیب

در تذهیب هم مثل سایر هنرها واژگانی وجود دارد که برای یک تذهیب کار آگاهی از آن واژگان لازم و ضروری است . البته واژگان تذهیب تا حدودی ناشناخته هستند و این امر باعث شده است بعضی از واژگان در کتابهای مختلف معانی متفاوتی داشته باشد و در اینجا تلاش شده است که تا حد امکان معنای رایج و منطقی آنها ذکر شود .

کتاب قانون الصور در بیان شماری از واژگان تذهیب می نویسد :

چنین  کرد  اوستادم   رهنمایی

که   هست   اسلیمی   و   دیگر   ختایی

ز ابر و  داغ   اگر   آگاه   باشی

چو    نیلوفر   فرنگی    خواه      باشی

مکن از  بند رومی  هم  فراموش

کنی چون اسم هر یک جای در گوش

( به نقل از مجرد تاکستانی ، 1384 ، ص 27)

اسلیمی : اسلیمی یا اسلامی نقشی است که از گذشته های دور برای آذین بندی ظرفها ، بافته ها و در حجاری ها به کار می رفته است و شاید در آن روزگاران نامی خاص داشته است . این نقش ظاهراً در دوره ی سلجوقی و تیموری به این نام شناخته شد.

نقش های اسلیمی عبارتند از گردش ها و پیش و خم های مدور تکراری اغلب به قرینه و گاه بی قرینه که بیشتر یادآور پیچش ساقه یک گیاه می تواند باشد .

ایرج افشار در کتاب صحافی سنتی می آورد :

(( اسلیمی یا اسلامی کامل مانند اجزاء یک گیاه شکل می گیرد و مشتمل است بر تخمه و ساقه و جوانه و برگ و گل که به چنگ تبدیل می شود ... )) ( به نقل از ماچیانی ، 1379 ، ص 13)

چنگ : (( حرکت هایی که گرداگرد شاخه های اسلیمی را می گیرد چنگ گویند . این زائده های چسبنده مانند قارچهایی هستند که در اطراف شاخه های درختان و ساقه های آنها می رویند و آنها را در بر می گیرد )) ( هنرور ، صفحه  1386 ، ص چ )

استاد هادی اقدسیه هنرمند گرانقدر نقشه قالی وتذهیب می گویند :

((اسلیمی اساساً نمودار طرح درخت است با همه پیچ و خم و شاخ و برگ و...)) ( به نقل ازماچانی ، 1379 ، ص14)

توضیح آنکه اسلیمی ها با بندهایی به طرزی بسیار فنی و استادانه به یکدیگر مرتبط می شوند که اصطلاحاً  به آن (( بند اسلیمی )) اسلیمی می گویند.

ختایی : ختایی از جمله نقش های اساسی هنرهای تزئینی ایرانی است که از ترکیب گل ، غنچه و برگ پدید می آید . بعضی ها بر این عقیده اند که این طرح را دردوره مغول از چین به ایران آورده اند . ولی بررسی سیر تکاملی کاربرد طرح گلها در دوره های مختلف از دوران هخامنشی تاکنون حاکی از آن است که این طرح در آثار این دوران بوده و به تدریج تکامل یافته است و شباهت میان نقوش ایرانی و چینی به دلیل وجود روابط فرهنگی ، بازرگانی و سیاسی میان دو کشور می باشد.

نقوش ختایی نقش هایی گیاهی و گل و بوته  مانند هستند که با ظرافت و نازکی در لا به لای نقوش اسلیمی در حرکت هستند .

(( ختایی مانند اسلیمی گیاهی است که مذهب و نقاش آنرا به صورت گل و برگ تزئینی گسترده شده           می آراید ... )) ( افشار ، 1357 ، ص 13)

مایل هروی در کتاب  ، کتاب آرایی در تمدن اسلامی می نویسد :

(( خطائی یا ختائی ، گونه ای است از اسلیمی که طرح آن ظریف و نازک است و صرفاً دارای نقوش پیچ  در پیچ گل و بوته است ... )) ( به نقل از ماچیانی ، 1379 ، 15 )

عمده گل های ختایی عبارتند از گل شاه عباسی یا گل اناری ، گل پنبه ای یا برگ مو ، گل پروانه  ، گل پنج پر و چهار پر و... که در طبیعت نیز یافت می شوند اما به طریقی قلم هنرمند تغییراتی در فرم اصلی آنها پدید آورده است .

لوتوس : که به آن برگ ماهی نیز گفته می شود در کنار گل های ختایی به عنوان برگ بزرگ استفاده می شود .

سر لوحه : سر لوحه تزئینی است که در بالای صفحه نخستین کتابها ترسیم می شود و در واقع می توان گفت سر لوحه  دروازه ورود به نقش گل و برگ ریز و نرمی می شود.

کتیبه :  به سر لوحه های کوچکی که در متن آنها ، عناوین مختلف کتاب را به رنگ طلایی یا شنگرف و یا سفید می نویسند کتیبه گفته می شود .

 

دهن اژدر : نقشی است به شکل دهان اژدها . ظاهراً این نقش از دوره تیموریان رواج یافت است .

ابرک : دایره های کوچک و به هم پیوسته ای هستند که شکل ابر کوچکی را نمودار می کنند و در کنار صفحه ی کاغذ نقاشی می شوند . (( ابرک ترنج کوچکی است که شباهتی به ابر دارد و ...)) ( هنرور ، 1386،ص چ)

جدول : جدول عبارتست از خطوطی که بر دور ا دور صفحه تذهیب به جای گیره چینی ترسیم می کنند . جدول کشی گونه های مختلف داد .

واگیره : (( یک قسمت از یک طرح بزرگ است. برای مثال اگر بخواهیم شمسه ای را طرح کنیم اول آن را به چند قسمت تقسیم می کنیم و طرح را در یک قسمت آن که واگیره نام دارد پیاده می کنیم این طرح در قسمت های دیگر تکرار می شود )) ( مجرد تا کستانی ،‌1384 ، ص 28)

 

محرابی : نوعی نقش تذهیب است که نقش محراب مسجد در بالای طرح ترسیم شده است و انواع گوناگونی دارد : محرابی تصویری - محرابی درختی - محربی دورنما محرابی قندیلی محرابی گل و بوته محرابی هندسی محرابی هزار گل .

لچکی : لچکی  2/1   مربع کامل را گویند که از قطر به دو نیم کرده باشند. لچکی را در گوشه های صفحه های تزئین شده و در حاشیه خطوط چلیپا نقاشی می کنند.

ترنج : شکلی چهار گوش، دایره یا بیضی مانندکه با نقوش اسلیمی و ختایی ( انواع اسلیمی ) طرح شده باشد. به عبارت دیگر ترنج طرحی بدیع از دایره یا بیضی است که با نقوش اسلیمی و ختایی ترسیم شده است و معمولاً در وسط یک طرح تذهیب قرار می گیرد .

 

سر ترنج :نقوشی است به شکل لوزی کنگره دار که بالا و پایین ترنج رسم می شود ( با همان نقوش ترنج )

شمسه : شمسه معمولاً به شکل دایره یا چند ضلعی است که با نقش های اسلیمی و ختایی تزئین می شود و جایگاه آن مانند ترنج در مرکز طرح است و چون خطوطی مانند شعاع های خورشید از اطراف آن پراکنده می شود ( شرفه ) به آن شمسه می گویند.

شرفه : خطوط نقشه داری هستند که اطراف شمسه های بزرگ طراحی می شوندو شمسه را به شکل خورشیدی در می آورند که شعاع های آن به اطراف پراکنده است .

گره : گره یا نقش گره در تذهیب عبارت است از نقشی منظم که بسیار دقیق رسم می شود. به عبارت دیگر طرحی است که با پیچشهای درهم و اشکالی گره مانند به یکدیگر متصل می شوند .

گاهی اوقات به محل اتصال قسمت ها ی مختلف یک طرح نیز گره می گویند.


تاج :
طرحی است در بالای صفحه تذهیب که شکل تاج دارد و به  گونه های مختلف است. از تمامی یا نیمی از طرح تاج در تزئین سر لوحه کتابها استفاده می شود.

نیم تاج : 2/1 تاج است که در یک صفحه طراحی می شود.

تر صیع :  تر صیع در لغت به معنای گوهر نشاندن است.

در بعضی از کتابهای تذهیب ترصیع به معنای نشاندن جواهر در جای گل و بوته طرح تذهیب آمده است .

ولی ترصیع در تذهیب تزئینی است که دو سر لوح در بالا و پایین ، همراه با دو ستون تذهیب شده در چپ و راست و یک حاشیه کامل تذهیب شده دارد. این نوع تذهیب را ترصیع کامل می گویند.

 


 
 
آموزش هنر را در مدارس جدی بگیریم
نویسنده : احمد رضا اعتمادی - ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸۸
 

آموزش هنر را در مدارس جدی بگیریم
گفت وگو با رضا تبریزی، نویسنده کتاب های آموزش هنر

رضا تبریزی (وحید) متولد سال 51 است و امسال نوزدهمین سال فعالیت خود را در مدارس پی می گیرد. مجموعه کتاب های «زیبا بنویسیم» که مشتمل بر 13 جلد است هفت هشت سالی است در برخی از مدارس تهران و شهرستان ها به عنوان اثری کمک آموزشی به یاری دانش آموزان و آموزگاران آمده است. او این روزها مجموعه کتاب های تازه ای را تالیف کرده و به دست چاپ سپرده است که «کتاب هنر دبستان» نام دارد. در این کتاب که بزودی روانه بازار خواهد شد با تکنیک ها و مهارت های ساده در خلق یک اثر هنری ساده آشنا می شویم. فعالیت هایی که با ابزار ساده و در همان کلاس درس می توان انجامش داد.بد نیست اشاره کنیم که تبریزی فعالیت های تحقیقی و تالیفی در خارج از کشور داشته و کارشناس ارشد آموزش هنر است. او درسال 72 دوره ممتاز انجمن خوشنویسان ایران را گذرانده و در سال 84 نیز روش نوین 4 خطی را برای کلاس اول دبستان ابداع کرده است.
    
    آقای تبریزی، با توجه به تجربه چندین ساله در حوزه آموزش هنر، لطفاً قبل از هر پرسشی بفرمایید، در حال حاضر آموزش هنر در مدارس چه وضعیتی دارد؟
    با توجه به برنامه درسی هنر که از طرف آموزش و پرورش مشخص شده است برای کلاسهای اول و دوم 2 ساعت در هفته و سه تا پنجم هم یک ساعت در هفته است. در واقع عملاً کلاس هنر به عنوان یک کلاس رسمی تعریف نشده، چون نیرویی به عنوان معلم هنر تعریف نشده است.
    
    
    واقعاً نیروی آموزش هنر در هیچ مقطعی نداریم؟
    نه، ما کتابی با این مضمون نداریم. ما فقط 2کتاب داریم که به اسم «راهنمای درس هنر» معرفی شده و در این 2 کتاب مطالبی فهرست وار برای مدرسین اشاره شده است. می شود گفت یک سری مسائل درسی را تعریف کرده و معلمی که تاکنون کار هنری نکرده و با آنها ناآشناست نمی تواند مجری آن کارها باشد. به تعبیر دیگر طرح درسی برای این منظور وجود ندارد و بیشتر به عنوان مطالب پیشنهادی است. معمولاً از معلم ها و آموزگارهای دوره دبستان و حتی معلمین غیرمرتبط دوره راهنمایی استفاده می شود که عموماً در هفته ساعات خالی دارند.
    
    
    با این حساب از دو دهه پیش تا به حال در این بخش شاهد رشد و رونقی نبوده ایم؟
    نه، به آن معنا شاهد رشد و توسعه ای نبوده ایم. تنها کاری که انجام شد دو کتاب است که به عنوان راهنمای تدریس هنر معرفی شده است.
    
    
    حالابا در نظر گرفتن شناخت و تخصص شما در این سال ها، به اعتقاد شما چه کار می توان کرد که به مقوله هنر بها داده شود و درس هنر جدی گرفته شود. به هر حال بینش هنری آدم های نسل فردا از همین کلاس های درس و مدرسه پایه گذاری می شود؟
    در این موضوع باید به چند نکته اشاره کنم که بسیار با اهمیت است. اول اینکه برخلاف چیزی که در اذهان عمومی هست، درس هنر پرورش یک سری دانش آموز نیست که می خواهند یک سری رشته های هنری را به صورت تخصصی یاد بگیرند. اما امروزه در دنیا به این شکل تعریف شده که آموزش هنر یعنی از مجموعه مهارت ها شامل چسباندن، قیچی کردن، تاکردن، نقاشی کردن و غیره مجموعه تجربیاتی است که دروس و مهارت های زندگی را به بچه ها یاد می دهد. مهمترین مسئله آموزش هنر در کشورهای پیشرفته این است که هنر را به عنوان یک پیش نیاز برای درس های اصلی می دانند. یعنی می آیند هنر را در خدمت آموزش ریاضی و علوم و جغرافیا و ... به کار می برند و از این طریق برای دانش آموزان دوره ابتدایی یک محیط شاد ایجاد می کنند که بچه ها با استفاده از تفریح به دروس دیگر خود بپردازند. در ایران عکس این مسئله را می توان دید. درواقع ما در ایران سیستم آموزش نتیجه گرایی داریم. یعنی دانش آموزان را سر کلاس می بریم، کتاب هایی را به او می دهیم و می گوییم با توجه به امتحاناتی که از شما گرفته می شود نمراتی به شما داده می شود که وارد سال آینده تحصیلی شوید. در این خصوص مهمترین مشکلی که داریم این است که خانواده ها هم درگیر همین نتیجه گرایی شده اند و یاد نگرفتن امور هنری ما را به این جا می رساند که بدانیم بچه های نسل جدید فاقد کوچکترین اطلاعات و آموزش لازم در ارتباط با مهارت های فردی و اجتماعی خود هستند.
    
    
    با این حساب درس هنر اهمیت زیادی پیدا می کند ...
    بله، درس هنر اهمیت ریشه ای دارد. باید تاکید کنم که در آموزش هنر یکی از مهمترین مسائل «خلاقیت» است. به نظر می رسد در درس هنر و برنامه موجود در مدارس خلاقیت قابل بررسی و پیگیری نیست. در واقع با تک بعدی بودن کلاس ها فقط معلم است که در فرآیند آموزش شرکت می کند. البته بحث هایی مثل دانش آموز محوری هم مطرح شده اما می بینیم باز هم گوینده مطلق معلم است.
    خب، ابزار این آموزش موثر و صحیح که شما به آن اشاره می کنید، چیست و از کجا به دست می آید؟ همانطور که می دانید کتاب هنر در مدارس ابتدایی وجود ندارد.
    بله، کتاب درس هنر نداریم، کتاب کمک آموزشی هم نبوده است. البته ما در این زمینه برنامه هایی را آغاز کرده ایم که یکی از آنها «کتاب هنر دبستان» است. قبل از این هم کتاب زیبا بنویسیم را در حوزه آموزش خط تحریری ارائه کرده ایم. در کتاب آموزشی هنر دوره دبستان مباحثی مثل دست ورزی که شامل همان کار دستی و تکنیک های نقاشی است. بچه ها به صورت سرگرمی یاد بگیرند. درواقع در هر پایه تحصیلی 20 پروژه تعریف کرده ایم که برای معلم و از طریق تصاویر آن کتاب قابل برداشت باشد. یکی از معضلات موجود در آموزش هنر این است که معلم های ما هیچ گونه دوره ای را برای آموزش هنر نگذرانیده اند.
    
    
    یعنی تخصصی در این امر ندارند؟
    نه تنها متخصص نیستند، بلکه اساساً با این مقوله آشنایی ندارند و همیشه در همان قالب های تکراری، بی روح و نتیجه گرا پیش رفته اند.
    
    
    برای آنکه ما آموزش هنر را در سطح جامعه نهادینه کنیم ـ که در اینجا از کلاس های دوره ابتدایی آغاز می شود ـ چگونه می توان به وضعیت ایده ال رسید؟ ما باید به آموزش نیروها اکتفا کنیم یا به امکانات کمک آموزشی مثل همین کتابی که اشاره کردید بپردازیم و از آنها بهره برداری کنیم.
    بزرگترین مشکل ما همان چیزی است که قبلاً اشاره کردم. مشکل عمده ما این است که در سیستم آموزشی ما هنر جایی ندارد. حالااگر به مسئولان امر بگوییم اشاره خواهند کرد که کلاس هنر را تعریف کرده ایم، اما وقتی به مدارس مراجعه کنیم می بینیم که ساعت فوق برنامه ای به اسم هنر وجود دارد و هنر به عنوان درس اصلی در هیچ مدرسه ای وجود ندارد. حال آن که درس هنر باید به عنوان یک درس اصلی و به خصوص در دوره ابتدایی شناخته شود و از نیروهای متخصص و علاقه مند استفاده کرد. در این کلاس ها ما بیشترین انرژی مان را صرف ایجاد شوق و انگیزه تجربه کردن برای بچه ها می کنیم.
    
    
    آیا شما در خصوص تاثیر کتاب های قبلی مثل زیبا بنویسیم سنجشی انجام داده اید؟
    مجموعه ای که ذکر شد شامل 13 جلد است که 10 جلد برای دوره ابتدایی و 3 جلد برای دوره راهنمایی ارائه شده است. این کتاب ها از 7 سال در مدارس استفاده می شود . در پاسخ به سوال شما باید بگویم از 7 سال پیش که این کتاب را شروع کردم و در این سال ها دیده ام که خیلی از مدارس این کتاب را مدنظر قرار داده اند و براساس آمار ناشر و خانه کتاب هر ساله بیش از 150 هزار نسخه از این کتاب ها در مدارس مختلف توزیع شده و طبیعتاً مخاطب خاصی پیدا شده است. بررسی های ما نشان می دهد که استقبال از این روش جدید سال به سال زیادتر شده است. البته من این روش را کامل نمی بینم اما فکر می کنم بچه های دبستانی را به مقوله آموزش زیبانویسی علاقه مند کرده است. ما با گروه های مختلف جلساتی داشتیم اما آنها قبول نکرده اند که آموزش هنر را به صورت مکتوب داشته باشیم اما خوشبختانه از چند ماه قبل این طرح را اجرا کرده ایم و امیدوار هستیم که در کلاس های درس یک معلم نه به عنوان اینکه یک محصول هنری می خواهد در آخر وقت کلاس خود داشته باشد بلکه به عنوان فرصتی کوتاه برای ایجاد یک فضای شاد و مفرح با استفاده از تجریبات هنری و مهارت های زندگی و دروس جدید به آن نگاه کند.
    این اتفاق می تواند ثمرات زیادی در کلاس های درس داشته باشد که از آن جمله به همفکری، کارگروهی، تنوع در فعالیت هنری و ... می توان اشاره کرد. شما می توانید ببینید که بسیاری از کارهای عملی و هنری بچه ها که قرار است سرکلاس انجام شود به کار در منزل محول می شود و در این رویکرد پدر و مادرها به جای بچه ها دست به انجام تکالیف هنری آنها می زنند. مثل روزنامه دیواری ها که آدم های مختلف بیرون از مدرسه آنها انجام داده اند.
    
    
    این کتاب آموزش هنر دبستان که اشاره کردید، آیا منتشر شده است؟
    در دست انتشار است و همین روزها آماده می شود.


 
 
به نام خالق زیبایی ها
نویسنده : احمد رضا اعتمادی - ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸۸
 

هنر مدرسه

تقدیم به  آنان که در باغ تعلیم و تربیت به زیبایی می اندیشند

وپنجره ی هنر را به با غ اندیشه می گشایند.